Detaljregulering for Karivollen – offentlig ettersyn

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 9.6.2021 i sak nr. 38/21 vedtatt å legge forslag
til Detaljregulering for Karivollen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-10.
Planområdet ligger i sentrum av Ustaoset nord/vest for Ustaoset hotell. Formålet med
planen er bygge ut feltene FK4 og FK5 for konsentrert fritidsbebyggelse i områdeplanen
for Ustaoset.

Forslaget ligger tilgjengelig på vår hjemmeside:
https://www.hol.kommune.no/offettersyn

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576Hol,

eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 4.10.2021.

Forrige innlegg
«Løypegutten»Jan Og Berit skal flytte ifra Ustaoset….
Neste innlegg
Vi søker etter LØYPERKJØRER – TRÅKKEMASKIN – SKILØYPER USTAOSET
keyboard_arrow_up