Åpningstider: Vinteren 2023

Ustaoset Kiosk & Bensin

Alle dager     09:30–16:30

Cafe Presttun

Mandag-STENGT

Tirsdag-Fredag:  11:00-20:00

Lørdag: 10:00-20:00

Søndag:11:00-20:00

Bestill på 942 42 791 eller     ingrid@cafepresttun.no

 

Joker Bua
Mandag-Torsdag      10:00–18:00

Fredag                       10:00-20:00 (til siste tog er kommet)

Lørdag                       09:00–18:00
Søndag                      11:00–18:00

Varebestillinger må være hos Bua minst 3 dager før avhenting! Pakkegebyr kr 200 gjelder påske, vinterferie og jul, ellers kr 100.
Trykk her for bestillingsliste

Åpningstider 2023

Ustaoset Kiosk & Bensin

Åpent alle dager  09:30-18:00

Cafe Presttun

Mandag-STENGT

Tirsdag-Fredag:  11:00-20:00

Lørdag: 10:00-20:00

Søndag:11:00-20:00

Bestill på 942 42 791 eller     ingrid@cafepresttun.no

 

Joker Bua
Mandag-Torsdag      10:00–18:00

Fredag                       10:00-20:00 (til siste tog er kommet)

Lørdag                       09:00–18:00
Søndag                      11:00–18:00

Varebestillinger må være hos Bua minst 3 dager før avhenting! Pakkegebyr kr 250 gjelder påske, vinterferie og jul, ellers kr 125.
Trykk her for bestillingsliste

Ustaosvegane veilag (organisasjonsnummer 922 973 814)

Ustaosvegane består av Osestølvegen og Nyestølvegen med stikkveier. Veiene er opparbeidet i henhold til hevdede rettigheter; i det alt vesentlige over grunn som tilligger eiendommene gnr. 52, bnr. 3 og bnr. 364 i Hol. Veiene er delt i 4 soner som fastsatt av veikomiteen, etter avstanden fra riksveien. I tillegg administrerer Ustaosvegane veivedlikeholdet av Bjørkelivegen og Kaklelia.
Styret i Ustaoset veilag består av Stein Thøger Vindegg (leder), Eirik Underhaug Vindegg og Camilla Rieber Waldjac.
Vedtekter for Ustaosvegane veilag

Ustaoset avløp

Alle avløpsledninger innen Ustaoset Rensedistrikt er nå ferdig utbygd. Avløpet blir ført til Ustaoset Renseanlegg som ligger i Ustaoset sentrum ved undergangen mot Ustevann. Renseanlegget ble ferdig oppgradert i 2005 og framstår i dag som et moderne biologosk-kjemisk renseanlegg med kapasitet til å ta imot avløp innen Ustaoset Rensedistrikt.
Ustaoset Avløp AS har dermed utført sitt oppdrag og selskapet ble avviklet 30.06.2019.

Avløpsanlegget er overført til Hol Kommune for drift og vedlikehold.
Generelle spørsmål vedrørende tilkobling, drift og vedlikehold rettes til Hol Kommune tlf 32092100.
Ved driftsproblemer ring vakttelefon: 95989966.

Oversiktskart: Hele Ustaoset Rensedistrikt (pdf)