Åpningstider jul og nyttår 2020

Ustaoset Kiosk & Bensin
Julaften           09:30 – 13:00
1 juledag          stengt
26-30 des        09.30 – 18:00
Nyttårsaften    09:30 – 16.00
1 nyttårsdag     10:00 – 18:00
2-3 jan               09:30 – 18:00

Cafe Presttun
27 – 30 des        12:00 – 19:00
Nyttårsaften     12:00 – 17:00
1 nyttårsdag      stengt
2 jan                    12:00 – 19:00

Joker Bua
23 des           10:00 – 20:00
Julaften        09:00 – 16:00
1 juledag        11:00 – 16:00
26-30 des      10:00 – 18:00
Nyttårsaften  09:00 – 17:00
1 nyttårsdag   11:00 – 16:00

Varebestillinger må være hos Bua minst 3 dager før avhenting! Pakkegebyr kr 200 gjelder påske, vinterferie og jul, ellers kr 100.
Trykk her for bestillingsliste

Ustaosvegane veilag (organisasjonsnummer 922 973 814)

Ustaosvegane består av Osestølvegen og Nyestølvegen med stikkveier. Veiene er opparbeidet i henhold til hevdede rettigheter; i det alt vesentlige over grunn som tilligger eiendommene gnr. 52, bnr. 3 og bnr. 364 i Hol. Veiene er delt i 4 soner som fastsatt av veikomiteen, etter avstanden fra riksveien. I tillegg administrerer Ustaosvegane veivedlikeholdet av Bjørkelivegen og Kaklelia.
Styret i Ustaoset veilag består av Stein Thøger Vindegg (leder), Eirik Underhaug Vindegg og Camilla Rieber Waldjac.
Vedtekter for Ustaosvegane veilag

Ustaoset avløp

Alle avløpsledninger innen Ustaoset Rensedistrikt er nå ferdig utbygd. Avløpet blir ført til Ustaoset Renseanlegg som ligger i Ustaoset sentrum ved undergangen mot Ustevann. Renseanlegget ble ferdig oppgradert i 2005 og framstår i dag som et moderne biologosk-kjemisk renseanlegg med kapasitet til å ta imot avløp innen Ustaoset Rensedistrikt.
Ustaoset Avløp AS har dermed utført sitt oppdrag og selskapet ble avviklet 30.06.2019.

Avløpsanlegget er overført til Hol Kommune for drift og vedlikehold.
Generelle spørsmål vedrørende tilkobling, drift og vedlikehold rettes til Hol Kommune tlf 32092100.
Ved driftsproblemer ring vakttelefon: 95989966.

Oversiktskart: Hele Ustaoset Rensedistrikt (pdf)

Meny