”Formålet for Foreningen til Ustaoset Vel er å arbeide for stedets beste og stedets fremgang under varetagelse av fritidsbolig-eiernes, åremålseiernes og de fastboendes interesser."

Helt siden stiftelsen i 1913 har fastboende og hytteeiere hatt et godt samarbeid om felles saker gjennom vellet. I et område, som på stiftelsestiden lå langt utenfor allfarvei og dermed samfunnets engasjement i fellesgoder og behov, var det av betydning for beboere å samle seg om tiltak av felles interesse.

Ustaoset Vel oppfordrer alle som har hytte eller bor på Ustaoset til å bli medlemmer av vellet eller sekundært å betale frivillig løypebidrag. Ustaoset Vel jobber med saker som angår hytteeiere og fastboende i hele Ustaosets område.

Medlemskontingenten er kr 1.300 pr. år fra 2024. Medlemstallet er i dag ca 900+.

Flotte oppkjørte skiløyper på Ustaoset

Ustaoset Vel kjører opp flotte løyper på Ustaoset fra november og til etter påske. Vi håper dere setter pris på å gå i oppkjørte løyper.

Ustaoset løypeområde

Ustaoset Løypeområde er et av ni løypeområder i Hol Kommune. Det er løypeområdene som merker og preparerer løypene slik at du får gode turopplevelser. Vårt ansvarsområde strekker seg fra Ustaoset til Prestholt, Raggemyra, Åkerstølen, Uggen, Verpestølen, Steinkulp, Tuva, Ustetind, Rennedalen og Kulthaug og består av totalt 90 km.

Ustaoset Løypeområde er innlemmet i Foreningen til Ustaosets Vel som eier og disponerer egen løypemaskin stasjonert på Ustaoset, pluss en snøscooter for kjøring på isen. To tredjedeler av medlemskontingenten i vellet går til løypene. I tillegg er vi helt avhengig av bidrag fra ulike brukere, lokalt næringsliv, fastboende og Hol Kommune. Det koster å ha et så bra løypenett så høyt til fjells.

Vellet arrangerer det tradisjonsrike påskeskirennet og engasjerer seg ellers i mange typer saker til nytte for alle de 870 medlemmene.

Det har blitt gjort et betydelig arbeid med merking av stier og løyper. Det er satt opp nye skilt og vi har fått ekstra økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen, Buskerud Fylkeskommune og Hol Kommune til dette arbeidet.

Dialog med Hol kommune

Vi har god dialog med Hol kommune der vi tar opp aktuelle saker.
Ustaoset Vel har lenge jobbet for å bli høringsinstans. Det ble vi i 2015. Vellet har blitt høringsinstans for plansaker som gjelder Ustaoset.

Høringsuttalelser: Høringsuttalelse KarivollenInnspill til HK planprogramInnspill til planarbeid SkarveheiaInnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel Hol

Vi oppfordrer at flest mulig medlemmer i lokale Vel også er medlem i Ustaosets Vel.
Dersom man ikke ønsker å melde seg inn i Vellet, er det også mulig å betale frivillig løypeavgift. Hytter med flere generasjoner og mange brukere kan med fordel tegne flere medlemskap. Vi har også Vipps som evt kan benyttes.
Trykk her for innmelding eller ta direkte kontakt på 928 94 774.

Vi håper at du blir medlem i vellet. Tusen takk!

Styret

Vellet ledes av et styre bestående av styreleder og 4 medlemmer. 2 er valgt blant de fastboende og 3 blant hytteeierne.Vellet avholder sitt årsmøte en av de første helgene i august. Innkalling skjer ved utsendelse av det årlige påskesirkulæret.

Vedtekter
Vedtektene til Ustaosets Vel kan lastes ned her

Ellen Cathrine Rasmussen

Styreleder

Mob: 977 56 518
ellen@ustaosetvel.no

Thor-Ivar Hallingstad

Styremedlem

Mob: 412 56 584
thor-ivar@ustaosetvel.no

Lars Johnsen

Styremedlem

Mob: 415 22 000
lars@ustaosetvel.no

Didrik Fasmer

Styremedlem

Mob: 926 66 933
didrik@ustaosetvel.no

Stein Thøger Vindegg

Styremedlem

Mob: 916 51 356
stein@ustaosetvel.no

Kristin Hegstad

Styremedlem

Kristin Hegstad
Mob: 918 84 765
kristin@ustaosetvel.no

Administrasjon

Ustaoset Vel v/Jan Henning Waldal

Administrasjon

Mob: 928 94 774
post@ustaosetvel.no

keyboard_arrow_up