1. Åpning og valg av møteleder

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av referent og to til å undertegne referatet

4. Referat fra årsmøtet 2022

5. Årsberetning 2022

6. Godkjenning av regnskap for Ustaoset Vel 2022

7. Fastsettelse av kontingent for 2024

8. Samarbeid med Haugastøl Vel

9. Valg av styret

10. Valg av valgkomité

11. Eventuelt

12. Referat fra årsmøtet 2023  Link til dokument

Gjeldende vedtekter finner du på www.ustaosetvel.no. Etter årsmøtet ble det arrangert rekebuffet på Grendehuset.

keyboard_arrow_up