HOL KOMMUNES AREALDELPLAN ER UNDER REVISJON

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn den 20 mars, med 6 ukers frist for merknader. Vi oppfordrer særlig de som blir berørt til å lese rådmannens redegjørelse, som ligger til grunn for innstillingen til planutvalget, og planutvalgets vedtak. Den viser hvilke vurderinger som er gjort, med utgangspunkt i hensynet til vern av sårbar natur.

Ustaoset Vel, som høringsinstans, vil inngi merknader til forslaget til ny arealplan. I den forbindelse vil se nærmere på et mulig behov for en juridisk vurdering av forslaget om å tilbakeføre dette området til LNFR.

Arealformål i områdene Ustaoset – Haugastøl – Verpestølen – Rennedalen

Revidering av kommuneplanens arealdel

Forrige innlegg
Hyttemøte på Geilo 24.februar
Neste innlegg
Påskesirkulæret 2024
keyboard_arrow_up