Informasjon om årsmøte for Ustaoset Vel

Info fra Ustaoset Vel i forbindelse med årsmøte 7.8.21

Velkommen til årsmøte 07.08. kl. 16.00 på Grendehuset. Møtet flyttes til Geilo i passende lokaler hvis det blir større påmelding enn 50 deltagere. Info om dette vil i så fall komme så raskt som mulig.

Hva skal Ustaoset Vel være fremover og hva mener hyttefolket?
Ustaoset vel jobber med mange saker for å utvikle tilbudet til hyttefolket og fastboende. Styret har vedtatt at vi fremover skal jobbe med følgende områder;

 • Stier, løyper og sykkeltraseer
  • Ansvar for kjøring av 80-90 km løyper med egen tråkkemaskin og vedlikehold av stier
  • Ny sykkeltrase som binder Rennedalen sammen med Verpestølen
 • Høringsuttalelser
  • Engasjere seg i saker som gjelder stor andel av medlemsmassen og der vi har mulighet til å påvirke.
 • Trafikksikkerhet
  • Gang og sykkelvei langs riksveien, oppfølging Statens Vegvesen
 • Grendehuset
  • Drift
  • Vedlikehold, utvikling
 • Kommunikasjon med medlemmene
  • FB
  • Hjemmesidene
  • Nyhetsbrev
 • Trivselstiltak
  • Bygging av ball og lekeslette i Skarverennets målområde
 • Samferdselstiltak
  • Rv7
  • Ladestasjon
  • Kollektivtransport
 • Administrasjon av Vellet
  • Effektivisere og profesjonalisere driften, Medlemsregister
 • Drift
  • Tråkkemaskin
  • Garasje

Vi er stolte av alt vi har fått til for medlemmene. Vi har også bygget opp en sunn og god økonomi. Vi har ganske nylig investert i ny tråkkemaskin og nå kan dere se at det er en ny garasje til oppføring.
En annen viktig sak vi er i dialog med kommunen om er få til en avtale med kommunen om langsiktig ansvar og utvikling av Grendehuset. Vi er også i dialog med kommunen og grunneiere om ny sykkeltrasè som vil binde sammen Ustaoset – Rennedalen og Verpestølen.
Et godt samarbeid med kommunen er viktig for å få igjennom saker vi er opptatt av. Med god dialog oppnår vi mye mer.

Ustaoset Vel for hele Ustaoset
Det sittende styret har vært opptatt av at vi skal være en velforening for hele Ustaoset; Uggen, Solheim, Ustaoset sentrum, Hovdelia, Verpestølen og Rennedalen.
I Ustaoset sentrum er det nå planer om utbygging av Karivollen og BFR 1 og 2. Dette har skapt stort engasjement fra en gruppe som kaller seg Ustaosets Venner. Karivollen er så langt ikke lagt ut på høring. Vi har fått opplyst fra kommunen at planen kommer ut på høring i august. Ustaoset Vel og jeg som styreleder blir i et innlegg på debattforumet til Vindegg.no kritisert for at vi ikke deler informasjon. Ustaosets Venner har bedt om å få mailadressene til medlemmene og det har vi sagt nei til. Vi får flere forespørsler om å dele e-postadressene til medlemmene. Det gjør vi ikke av hensyn til medlemmene og det har vi heller ikke anledning til ifølge GDPR (informasjonssikkerhet).

Vi har informert om Karivollen på vellets hjemmesider i februar; Utbygging i Ustaoset sentrum – Ustaoset Vel
Vi skriver der at «dette er et krevende tema, hvordan vi som velforening kan og bør engasjere oss i utbyggingssaker. Vi er en velforening med 855 medlemmer med veldig ulike syn på utbyggingssaker.
Det er svært ressurskrevende å sette seg inn i alle sakene og det krever juridisk kompetanse. Det pågår nå omfattende utbyggingssaker i Ustaoset sentrum og det pågår også større utbyggingssaker rundt omkring på Ustaoset. Det som skjer i Ustaoset sentrum påvirker imidlertid flere».
Dersom vi skal involvere oss dypt i utbyggingssaker, så krever det store ressurser og juridisk spisskompetanse. Dersom vi skal uttale oss om Karivollen slik Ustaosets Venner vil, så må styret selv bruke mye ressurser for å sette seg inn i saken. Vi kan ikke bare videresende informasjon fra en gruppering. Vi må bruke advokater til profesjonelle uttalelser. Synes medlemmene utbyggingen av Karivollen er så viktig at vi er villig til å bruke betydelige med midler på advokater?

Valgkomiteen vil fremme forslag til styremedlemmer på årsmøte. Vi synes det er viktig at man velger kandidater med et engasjement for hele Ustaoset og ikke ut fra en bestemt sak. For ordens skyld, så har jeg informert valgkomiteen om at jeg ikke stiller til gjenvalg. Jeg har sittet 6 år som styreleder og vil gi stafettpinnen videre.

Vi må gjerne diskutere med medlemmene om vi skal engasjere oss dypere i større utbyggingssaker, når og hvordan skal vi bruke vår mulighet som høringsinnstans. Vi har brukt høringsinnstansen i flere saker, også i utbyggingssaker. Der har vi vært opptatt av infrastruktur som vei, vann og avløp, at det ikke går utover stier og løyper og at vi ønsker en bærekraftig utvikling av Ustaoset som er i tråd med at vi ligger tett opptil en nasjonalpark. Skal vi engasjere oss i utbyggingssaker som gjelder Rennedalen, Måfådalen, Solheim, Hovdelia eller bare i Ustaoset sentrum? Hva vil dette koste oss og hvordan vil det påvirke oppslutningen, økonomien og kontingenten i Vellet? Det er kanskje naturlig at man tar en diskusjon om den totale utbyggingen på Ustaoset, hva tåler Ustaoset som område? Den diskusjonen har man begynt å ta i flere hytteområder.

Det er flott med engasjement og vi vil også oppfordre medlemmene til å komme på årsmøte, delta i debatten og gi kommende styre anbefalinger om veien videre. Vi har på grunn av pandemien satt en grense på ca 50 deltagere. Dersom det blir større påmelding må vi flytte årsmøte til et større lokale på Geilo. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt i henhold til vedtektene.
Hjertelig velkommen til årsmøte og konstruktiv dialog.
Påmelding til årsmøte til post@ustaoset.no Kun en fra hver husstand kan møte av smittevernhensyn.

Mvh Nina Broch Mathisen
Styreleder Ustaoset Vel

Forrige innlegg
Buss til Lærgreid
Neste innlegg
Lørdagens årsmøtet for Ustaoset Vel er flyttet til Dr. Holms hotel på Geilo
keyboard_arrow_up