Ustaoset og vegetasjon gror det ned her oppe på 1000moh?

Snøen forsvinner i en rasende fart, Ustevann fylles opp – og blomster og knopper skyter fart.
Snart er sommeren her for fullt og med det blir det tydeligere at det på Ustaoset også brer seg vegetasjon som ikke er hjemmehørende på snaufjellet, og vi tenker særlig på grantrær.
Styret har fått henvendelser fra flere velmedlemmer som gjerne ser at tomteeiere oppfordres til å holde sin egen tomt nede for vegetasjon som ikke hører hjemme på Ustaoset.
Bjørk har også fått en voldsom vekst i de senere årene p.g.a færre beitedyr.
Vi sender med dette henvendelsen videre til alle våre medlemmer og minner om at vellet har ymse hage utstyr som vellets medlemmer kan låne til dette formål.
Forrige innlegg
Ustaoset Vel. Uttalelse til høringsutkast til kommuneplanens arealdel.2024
Neste innlegg
Orientering om kartlegging av naturtyper
keyboard_arrow_up