Utbygging i Ustaoset sentrum

Vi har fått noen henvendelser vedr. utbygging i Ustaoset sentrum. Enkelte mener at Ustaoset Vel bør engasjere seg mer i utbyggingssakene.

Dette er et krevende tema, hvordan vi som velforening kan og bør engasjere oss i utbyggingssaker. Vi er en velforening med 855 medlemmer med veldig ulike syn på utbyggingssaker. Foreningen består av fastboende, næringsdrivende og hytteeiere. De næringsdrivende vil normalt ha større utbyggingstakt enn eksempelvis hytteeiere. Vi møter medlemmer som takker ja til stor utbygging, andre medlemmer vil ha minimalt med utbygging.

Det er svært ressurskrevende å sette seg inn i alle sakene og det krever juridisk kompetanse. Det pågår nå omfattende utbyggingssaker i Ustaoset sentrum og det pågår også større utbyggingssaker rundt omkring på Ustaoset. Det som skjer i Ustaoset sentrum påvirker imidlertid flere.  

Vellet engasjerer seg gjennom samtaler med Hol kommune og innspill ved offentlige høringer.  Vi har deltatt i i forbindelse med reguleringsplaner og infrastruktur i sentrum og bl.a. uttalt oss i forbindelse med Karivollen og BFR1 og BFR2. Vi har engasjert oss i avfallsløsning i sentrum og var veldig aktive for å få gatelys i Ustaoset sentrum. Det er naturlig at Vellet uttaler seg når en utbygging evt. påvirker stier og løyper, trafikksikkerhet, infrastruktur etc.

Områderegulering for Ustaoset sentrum ble vedtatt i Hol Kommunestyre 31.10.2013. Den setter rammene for utbygging i de ulike områdene i sentrum. Områdeplanen angir blant annet følgende for de ulike feltene:

  • Type bebyggelse (næring, friområder, fritid, parkering, bolig, hytter etc)
  • Utnyttelse (antall m2)
  • Høyder
  • Utforming (f.eks. saltak, farger, materialer etc.)
  • Terrengtilpasning
  • Krav om detaljregulering eller ikke.
  • Rekkefølgebestemmelser.

20131016_omradereg–ustaosetsentrum_planbestemmelser_revidert.pdf (hol.kommune.no)

planbeskrivelse—ustaoset-sentrum.pdf (hol.kommune.no)

Kunngjøringer (hol.kommune.no)

Detaljreguleringer: Etter at områdereguleringen ble vedtatt har det blitt sendt inn 4 forslag til detaljregulering:

Karivollen:

Denne ble sendt tilbake til forslagsstiller da den hadde for mange avvik fra områdeplanen. Denne har ikke kommet ut på offentlig høring.

https://www.hol.kommune.no/sok?q=karivollen

Personalboligen «Rønna»:

Denne ble sendt tilbake til forslagsstiller da den hadde for mange avvik fra områdeplanen. Denne har ikke kommet ut på offentlig høring.

BFR1 og BFR2

Sendt ut til offentlig høring og kommentert av Ustaoset Vel. Vedtatt i kommunestyret da den ble ansett for å være i henhold til områdeplanen. Vedtaket er klaget inn til fylkesmannen som vurderer saken.

Reguleringsbestemmelser (hol.kommune.no)

Behandlet igjen i kommunestyret 04.02.21;

FK1-FK6

Sendt ut til offentlig høring.

Tett dialog med kommunen i forkant i forbindelse med nytt avfallsanlegg og mulig plassering av garasje for tråkkemaskin. Planen er vedtatt i kommunestyret.

Informasjon om utbyggingssaker finner man på Hol kommune sine nettsider. Vi anbefaler også at man tar kontakt med Servicetorget i Hol kommune dersom man ønsker mer informasjon. De er veldig behjelpelige med å finne den informasjonen man trenger.

Med vennlig hilsen
Nina Broch Mathisen
Styreleder Ustaoset Vel

Forrige innlegg
Administrativ leder for Ustaoset Vel
Neste innlegg
Tuva og Prestholt stengt
keyboard_arrow_up