Informasjon om planene på Karivollen

Orientering om hvor dere finner informasjon om Karivollen
Ustaoset Vel har mottatt flere henvendelser på om vi kan formidle informasjon om den pågående utbyggingssaken på Karivollen. Saken opptar mange siden det gjelder utbygging i Ustaoset sentrum. Ustaoset Vel ble i 2015 høringsinstans for plansaker som gjelder Ustaoset. Det betyr ikke at vi uttaler oss om alle utbyggingssaker på Ustaoset, men vi gir mer generelle kommentarer i saker som angår mange.

Saken vedr. Karivollen,  FK4 og FK5 (Karivollen) – har ikke kommet gjennom til offentlig høring fordi flertallet i komite for plan- og utbygging mener at planen avviker fra overordnede planer. For mer informasjon kan du se på Hol Kommune sine nettsider:

https://www.hol.kommune.no/sok?q=karivollen
https://sru-hol.azurewebsites.net/api/utvalg/220475/moter/564003/behandlinger/5/0

Områdereguleringen for Ustaoset sentrum ble vedtatt i 2013. Da hadde planen vært under behandling i 7-8 år med mye engasjement.
Detaljregulering for Karivollen har vært til 1.gangsbehandling i Utvalg for plan – og utvikling (UPU) 2 ganger i år. Begge ganger er planen avvist av flertallet i utvalget, og sendt tilbake til planfremmer for endring med begrunnelsen at planen strider mot overordnet planer.
Vi vet ikke når saken kan komme opp igjen, men i følge utsagn i Hallingdølen vil planen bli fremmet på nytt.

I forbindelse med behandlingen ble det sendt en politisk bestilling til administrasjonen for å få kartlagt hvor mange leiligheter som finnes allerede, hvor mange som er planlagt og hvilken belastning det vil ha på områdene rundt.

Ulovlig masselagring på Karivollen
Hol Kommune har vedtatt et såkalt pålegg om stans. Karivollen Utbygging har klaget på pålegget. Klagen har ikke fått medhold og blir nå sendt videre til Fylkesmannen.

Styret i Ustaoset Vel

Forrige innlegg
Protokoll fra årsmøtet
Neste innlegg
Julehilsen
keyboard_arrow_up